ຄົ້ນຫາລົດ
ຄົ້ນຫາຮ້ານຂາຍລົດ
ຄົ້ນຫາລົດນິຍົມໃຊ້
Toyota Honda
BMW Benz
Mazda Kia
Volvo Ford
Isuzu Hyundai
Audi Mitsubishi
Volkswagen
Chevrolet
ລົດມືສອງ
ເບິ່ງຮູບຂະນາດໃຫຍ່ກົດທີ່ຮູບ
LEXUS ລຸ້ນ GX 460 ປີ 2010 ສີ ທຸກສີ

ລາຄາສິນຄ້າ : 45,000 ໂດລາ
ຂໍ້ມູນຜູ້ປະກາດ
ສຳຫລັບເຈົ້າຂອງປະກາດຂາຍ    :  ແກ້ໄຂ   ລົບ 
ຊື່ຜູ້ປະກາດ :
ໂຈ້    
E-mail :
phouvong7286@hotmail.com
ເບີໂທລະສັບບ້ານ :
ເບີມືຖື :
02099865557
ທີ່ຢູ່ :
ບ້ານ ໜອງໄຮ
ແຂວງ :
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຜຼ້ເຂົ້າເບິ່ງ 2939 ຄົນ    31/10/2011 14:15:58      IP : 114.129.xxx.xxx

 

Comment....
   
 
 
 

 

 
 

Copyright @ LAO CAR CENTER, 2010. All Rights Reserved